W okresie od 13.08 do 31.12.2018 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” realizuje projekt „TAKSÓWKA DLA SENIORÓW” oferujący bezpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Inowrocławia po 70 roku życia. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miasta Inowrocław.

Bezpłatne przejazdy rozpoczną się 03.09.2018. Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej, numer telefonu 22 439 00 40. Zgłoszenia można dokonywać od dnia 30.08.2018.

Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Senior przekazuje: imię i nazwisko, telefon, kiedy usługa miałaby być zrealizowana, miejsce zamieszkania, docelowe miejsce wizyty, przewidywany czas wizyty, czy wymaga pomocy kierowcy. Zgłoszenie następuje nie później niż na 3 dni robocze do godz.14.00 oraz maksymalnie 2 miesiące przed planowanym przejazdem. Odwołanie przejazdu nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego. Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie osób korzystających docelowo, taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu przejazdu.

 

Osoby starsze czy niepełnosprawne, nieposiadające własnego środka transportu, zmuszone są do korzystania z komunikacji miejskiej lub prywatnych firm świadczących usługi przewozu osób, by dotrzeć do lekarzy, urzędów, na cmentarz. Często okazuje się, że zły stan zdrowia, niesprawność, zbyt duże odległości pomiędzy miejscem zamieszkania, przystankiem a miejscem docelowym, jak również koszty transportu, powodują, że osoby te zmuszone są do pozostawania w domu.

Z darmowych przejazdów będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec Inowrocławia, który ukończył 70 rok życia. Seniorzy mogą w trakcie realizacji projektu korzystać z pomocy pełnoletniego opiekuna, który nie ponosi kosztów związanych z przejazdem taksówką, pod warunkiem przekazania tej informacji przy zgłoszeniu usługi. Nie dopuszcza się organizacji przewozów grupowych powyżej 3 osób. Senior będzie mógł skorzystać z przejazdu nie więcej niż 3 razy w ciągu okresu projektu.

Cel podroży: dojazd do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną) wyłącznie na terenie Inowrocławia. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).

Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz.7.00-18.00. Do dyspozycji beneficjentów będą taxi oraz samochód przystosowany do przewozów specjalistycznych (w tym m.in. przewozu osób niepełnosprawnych).

 

Z przejazdu specjalistycznego mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki, podprowadzenie, samochód niskopodłogowy bądź osobowy itp.) za wyjątkiem przejazdów dla osób leżących. W transporcie tych osób pomagać będą pracownicy firmy przewozowej.

REGULAMIN

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *