AKTYWIZACJA

134Grupa „Aktywni 55 Plus”

Oferujemy m.in.:
– spotkania integracyjne;
– wspólne przeżywanie „drugiej młodości”;
– organizację czasu wolnego;
– spotkania tematyczne;
– wyjazdy na turnusy wczasowo-rehabilitacyjne;
– wymianę doświadczeń z seniorami zza granicy.

Klub Seniora spotyka się w każdy czwartek
w godzinach 10:00 – 12:00
na drugim piętrze,
ul. Andrzeja 15.

 

2013-10-17-15.01.14Klub integracji “Koniczynka”

Oferujemy m.in.:
– spotkania integracyjne;
– organizację czasu wolnego;
– rozwijanie zdolności manualnych;
– uczestnictwo w ciekawych projektach.

Klub “Koniczynka” spotyka się w każdy wtorek
w godzinach 10:00 – 12:00
na drugim piętrze,
ul. Andrzeja 15.