KARTA STOWARZYSZENIA

KARTA STOWARZYSZENIA „FLANDRIA” OTWIERA DUŻO MOŻLIWOŚCI!
Wszystkim naszym przedsięwzięciom przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może otrzymać kartę stowarzyszenia SWP „FLANDRIA” i razem z nami tworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

Korzyści dla posiadaczy kart to m.in.*:
– możliwość skorzystania z rabatów w sklepach medycznych i wypożyczalniach**;
– możliwość uzyskania rabatów u lekarzy różnych specjalności**;
– opieka domowa i rehabilitacyjna;
– korzystanie z usług wolontariatu w zakresie m.in. warsztatów, porad, konferencji, wyjazdów integracyjnych, treningów mózgu, klubów seniora, itp.;
– wolontariat na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
– uczestnictwo w klubach aktywności.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ „FLANDRII”?

Kartę można nabyć za jedyne 5 zł rocznie (Zmiana od dnia 15.06.2014!). Dostępna jest w naszych sklepach medycznych i u koordynatorów regionalnych.

W celu uzyskania rabatów w sklepach medycznych, wypożyczalniach oraz u lekarzy różnych specjalności, konieczne jest wykupienie dodatkowej oferty w kwocie 15 zł. Łączny koszt karty wynosi wówczas 20 zł i jest ona ważna rok.

DO CZEGO UPRAWNIA KARTA STOWARZYSZENIA „FLANDRIA”?

– korzystanie z różnorodnych umiejętności obecnych członków i z ich doświadczenia zawodowego;
– reagowanie na potrzeby posiadaczy kart i angażowanie ich w działalność Stowarzyszenia;
– włączenie we współdecydowanie o kierunkach działania organizacji.

Nabywając kartę „Flandrii” stajesz się częścią międzynarodowej społeczności, dzięki naszej współpracy z belgijskimi kasami chorych.

*- rodzaje oferowanych korzyści zależą od regionu, w którym działa Stowarzyszenie.
** – rabaty wyłącznie przy wykupieniu karty w cenie 20 zł rocznie.

 

Komentowanie wyłączone.