Dnia 22 września 2018 r.  w Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu odbędzie się XVII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

Cele i założenia Spartakiady :

– Aktywizacja środowisk niepełnosprawnych celem rozwijania i popularyzowania czynnej rekreacji dla zdrowia
– Rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych
– Popularyzowanie terapii ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego
– Integracja międzynarodowa poprzez aktywną i zdrową współrywalizację
– Popularyzowanie akceptacji innych

Organizatorami Spartakiady są :

-Stowarzyszenie Wzajemnej  Pomocy Flandria
-OSiR w Inowrocławiu
-Miejski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu

W Spartakiadzie biorą udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Środowiskowych Domów Pomocy, domów Dziennego Pobytu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni niepełnosprawni zrzeszeni w organizacjach pozarządowych oraz inni zatwierdzeni przez Komitet Organizacyjny. 

Każdy uczestnik może brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej. Uczestnicy kwalifikowani są do odpowiednich grup sportowych:

Grupa I – Młodzież z niepełnosprawnością w wieku 13-18 lat

Grupa II – Osoby na wózkach z dysfunkcją kończyn górnych i dolnych ( kobiety i mężczyźni)

Grupa III – Osoby na wózkach z dysfunkcją kończyn dolnych (kobiety i mężczyźni)

Grupa IV – Pozostałe osoby z niepełnosprawnością

Kobiety – kategorie wiekowe:

1. 19-35 rok życia
2. 36 – 45 rok życia
3. 46 – 60 rok życia
4. powyżej 60 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe:

1. 19-35 rok życia
2. 36 – 45 rok życia
3. 46 – 60 rok życia
4. powyżej 60 roku życia

Grupa V – Osoby niewidome i ociemniałe

Jednostki, które zgłoszą 5 zawodników, będą również klasyfikowane w rankingu drużynowym, gdzie o wygranej decydować będzie łączna suma wyników wszystkich pięciu zawodników.

ZAPRASZAMY

 

Komentowanie wyłączone.