STOWARZYSZENIE

MISJA FLANDRII

 • CZŁOWIEK JEST NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ BEZ WZGLĘDU NA WIEK, PRZEKONANIA RELIGIJNE, POLITYCZNE, STATUS MATERIALNY LUB SPOŁECZNY.

 • NASZA ORGANIZACJA DZIAŁA W ZAKRESIE SZEROKO ROZUMIANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ TJ. ZDROWIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO.

 • SZERZYMY IDEE: WZAJEMNEJ POMOCY, SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ, RÓWNOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, RZETELNOŚCI I OTWARTOŚCI.

WIZJA FLANDRII

1. INTEGRACJA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I OSAMOTNIONYCH.

2. WYWIERANIE WPŁYWU NA POLITYKĘ ZDROWOTNĄ I SOCJALNĄ PAŃSTWA.

3. WYPEŁNIANIE LUKI POMIĘDZY PUBLICZNĄ A PRYWATNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ, POPRZEZ OFEROWANIE DOBREJ JAKOŚCI USŁUG I PRODUKTÓW.

4. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ KAMPANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH I MOŻLIWOŚCI ICH DOFINANSOWANIA.

5. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I DBANIE O EFEKTYWNY PRZEPŁYW INFORMACJI POMIĘDZY STRUKTURAMI ORGANIZACJI.

6. WOLONTARIAT JAKO WAŻNY ELEMENT REALIZOWANIA IDEI WZAJEMNEJ POMOCY.

7. ŚWIADOME I AKTYWNE CZŁONKOSTWO NADRZĘDNYM ELEMENTEM BUDOWY ORGANIZACJI.

 

„POMAGAMY WIELU NA WIELE SPOSOBÓW”

 • Naszą misją jest nieść pomoc ludziom w trudnych sytuacjach zdrowotnych
 • Nasi wolontariusze docierają do cierpiących i niepełnosprawnych
 • Nasza opieka domowa i rehabilitacja pomaga tym, którzy nie mogą sami do nas przyjść
 • Wypożyczamy na dogodnych warunkach sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie niezbędne dla chorych i cierpiących
 • W naszych sklepach sprzedajemy tylko dobre produkty o gwarantowanej jakości w dobrych cenach, w tym refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne instytucje
 • Udzielamy rad i wskazówek, jak najlepiej rozwiązać Twoje problemy życiowe
 • Współpracujemy z lekarzami i specjalistami z różnych dziedzin, dzięki temu możesz uzyskać u nich dogodne warunki na świadczenia zdrowotne
 • Członkowie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” mają duże możliwości samorealizacji i uzyskują rabaty na usługi i produkty.
TAKIEJ OFERTY NIE DA WAM ŻADNA INNA ORGANIZACJA!

TAKA OFERTA TYLKO WE „FLANDRII”!

CZYTAJ WIĘCEJ O STRUKTURZE „FLANDRII”…

 

Komentowanie wyłączone.