PROJEKTY

Wyjazdowe Warsztaty Społeczne
„Kompas Nastolatka” organizowane w ramach
Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem łatwiej”
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.